IT-risicobeheer

Identificeer en evalueer risico’s en neem maatregelen om deze te beperken

 • Identificeer en reageer op bedreigingen door gegevens, processen, systemen en leveranciers perfect op elkaar af te stemmen.
 • Implementeer controlemechanismen voor alle bedrijfsprocessen met behulp van workflows, huidige normen en kaders.
 • Breng risico’s in kaart met relevante maatstaven die zowel de impact als de waarschijnlijkheid meten.
 • Koppel de risico’s en controlemechanismen van uw bedrijf aan de bijbehorende richtlijnen en procedures.

Auditbeheer en controlemechanismen

Stem auditprocessen op uw controlemechanismen af

 • Optimaliseer uw auditprocessen op basis van resultaten en controlemechanismen om volledig te voldoen aan de meldings- en rapportagevereisten.
 • Stem uw interne en externe auditprocessen af op strategische doelen, randvoorwaarden, risico’s en controlemechanismen.
 • Plan audits en registreer de resultaten op een centrale plaats.
 • Begrijp de relaties tussen risico en  actie om een ​​vereenvoudigde, effectieve en efficiënte testaanpak te garanderen. 
 • Vereenvoudig risicobeheer door middel van een volledig overzicht van de ingevoerde informatie.

Leverancierrisicobeheer

Voortdurend toezicht op uw leveranciers

 • Automatiseer het beheer van al uw leveranciers in alle stadia van uw relatie met hen in een centraal platform.
 • Identificeer en beperk risico’s met behulp van geautomatiseerde beoordelingen om een nauwere relatie met uw relaties te creëren.
 • Plaats uw leveranciersrisico’s in de bedrijfscontext door leveranciers te koppelen aan IT-systemen en bedrijfsprocessen.
 • Houd voortdurend toezicht op uw leveranciers en ontvang waarschuwingen over kritieke wijzigingen in gegevensbescherming en IT-beveiliging.
 • Krijg toegang tot dagelijks bijgewerkte profielen van meer dan 70.000 leveranciers op diensten- en productniveau.
 • Stel rapporten op over contractvoorwaarden en beheer certificaten, ontvangstbewijzen en leveranciersdocumentatie.

Bedrijfscontinuïteit

Preventieve maatregelen om potentiële risicofactoren aan te pakken

 • Maak een noodplan om potentiële risicofactoren snel aan te pakken en de bedrijfscontinuïteit te versterken.

 • Ondersteun preventieve maatregelen in uw bedrijf met de opname van BSI, Cybersecuritymaatregelen van het NCSC en andere toepasselijke normen.

 • Organiseer en bewaar documentatie digitaal om uw plannen effectief te communiceren.

 • Simuleer herstelprocedures na een incident binnen de tool om de efficiëntie van de maatregelen te testen.

Onetrust All Rights Reserved