Vereenvoudig uw gegevensbeschermingsbeleid en maak naleving eenvoudig aantoonbaar

Wereldwijde wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG en CCPA, dwingen ondernemingen van elke omvang om tijdig en in overeenstemming met de wet te handelen. Bedrijven moeten manieren vinden om privacyverzoeken efficiënt te behandelen, verwerkingen en gegevensdoorgiften te documenteren en het overzicht te bewaren over een snel veranderend internationaal landschap aan wet- en regelgeving.

AVG: Drie jaar later

Drie jaar na de inwerkingtreding van de AVG is het privacy landschap nog steeds complexer dan ooit. In deze webinar recording delen we de belangrijkste lessen die zijn geleerd in dit nieuwe tijdperk van privacy, waaronder inzicht in handhaving en datalekken, en gedachten over de toekomst van privacy. Ook bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen waar organisaties op de hoogte moeten zijn en hoe zij zich daar actief op kunnen voorbereiden.

Bekijk de webinar hier

Maak naleving van lokale en mondiale wetgeving aantoonbaar

Register van verwerkingsactiviteiten

Creëer en onderhoud een volledige register van verwerkingen en behoud een actueel overzicht van uw gegevensstromen.

Digitale beoordelingen

Automatiseer, PIA’s en DPIA’s/GEB’s, privacy by design en andere om compliance te bereiken en te behouden

DataGuidance portaal voor juridisch onderzoek

Ontvang de nieuwste updates over wereldwijde regelgeving inzake gegevensbescherming, wijzigingen in de lokale wetgeving en datalekken.

Targeted Data Discovery

Gebruik de zoek- en opzoekfuncties van verschillende systemen om de behandeling van privacyverzoeken te automatiseren.

Incidentrespons

Reageer snel, veilig en consistent met op regels gebaseerde, geautomatiseerde workflows in het geval van incidenten en datalekken.

Gegevensdetectie

Houd het overzicht over alle IT-systemen waarin de gegevens van uw bedrijf zich bevinden.

OneTrust breidt portfolio Data Discovery uit door overname Integris Software

“Onze klanten hebben ons aangemoedigd om voorop te blijven lopen in de markt met innovaties op het gebied van geautomatiseerde tools voor gegevensdetectie,” zegt Kabir Barday, CEO van OneTrust en Fellow of Information Privacy (FIP). “Na het evalueren van tientallen detectietechnologieën, hebben we bepaald dat Integris Software de beste technologie en het beste team heeft dat met OneTrust zal samenwerken om onze innovatie te versnellen en waarde te creëren voor onze klanten.”

Belangrijke OneTrust functies voor uw gegevensbeschermingsbeleid


Opschalen van uw registerbeheer, identificeren van risico's en monitoren van controlemechanismen

Verwerkingsregister | Digitale beoordelingen: Krijg volledig inzicht in de gegevensbeschermingsprojecten van uw hele organisatie. Krijg een beter beeld van de risicobronnen en meet de impact van uw gegevensbeschermingsbeleid op de beperking van die risico’s en de bescherming van de privacy van uw klanten en werknemers. Stroomlijn PIA’s en DPIA’s/GEB’s, creëer datasets en visualisaties, en automatiseer gegevensbescherming via een technologisch ontwerp voor uw organisatie. Genereer eenvoudig rapporten die aan uw behoeften voldoen, volg gegevens terwijl ze door uw organisatie bewegen, en leg registers vast en centraliseer ze in uw hele organisatie met technologie voor digitale beoordeligen die speciaal is ontworpen voor privacy-teams.

Vaststellen van het gereedheidsniveau van uw organisatie voor compliance-vereisten en ontwikkelen van uw compliancebeleid

Gereedheid en planning | Beleidsbenchmarking: Meet het het gereedheidsniveau van uw bedrijf aan de hand van een dynamisch kader van wereldwijde wetten voor gegevensbescherming en -beveiliging voor AVG, CCPA, bindende bedrijfsvoorschriften (verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers) en APEC CBPR. Verbeter uw naleving van vereisten door het gereedheidsniveau van uw gegevensbescherming te vergelijken met meer dan 300 andere bedrijven in uw branche of regio of met een bedrijf van vergelijkbare grootte. Prioriteer vereisten om uw compliancebeleid op te stellen op basis van risicomarkeringen en geïdentificeerde lacunes uit gereedheidsbeoordelingen, en geef leidinggevenden inzicht en duidelijkheid in de vereisten van de regelgeving door duidelijke, beknopte en gedetailleerde rapporten te leveren.

Blijf op de hoogte dankzij het meest uitgebreide onderzoeksportaal voor gegevensbescherming, veiligheid en vertrouwen

DataGuidance portaal voor juridisch onderzoek: Ontvang dagelijks updates over wereldwijde regelgeving voor gegevensbescherming in een dynamisch platform om uw bedrijf de tools te geven om de juiste beslissingen te nemen bij het bouwen van een succesvol compliance-beleid. Binnen het platform zijn meer dan 1000 wereldwijde wetten en reguleringen op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging samengevat, gestructureerd en voor u toegankelijk gemaakt. OneTrust DataGuidance heeft 20 jaar ervaring in de markt en bevat meer dan 10.000 modellen, handreikingen, jurisprudentie en andere hulpbronnen en -middelen.. Een partnernetwerk van 500 juristen en 40 interne onderzoekers zorgen voor dagelijkse updates van regiospecifieke bevindingen uit 300 jurisdicties.

 

Automatisch gegevens vinden in en opvragen van uit uw IT-systemen

Targeted Data Discovery: OneTrust Targeted Data Discovery geeft bedrijven inzicht in welke gegevens zij opslaan en hoe deze worden gebruikt. Met de oplossing kunt u ook alle nodige acties op gegevens uitvoeren om naleving van wetten en vereisten te waarborgen én om naleving aantoonbaar te maken. De tool kan volledig worden geïntegreerd in de oplossing voor privacyverzoeken om informatie in al uw systemen te zoeken en te openen en zo een volledig automatische en snellere behandeling mogelijk te maken. Zoek automatisch naar individuele gegevens in lokale en cloudsystemen, voldoe aan de beveiligingsnormen via workflows voor gegevensbeoordeling en -goedkeuring, en integreer toonaangevende IT-servicemanagementtools van derden.

 

Waarom OneTrust Privacy de juiste keuze is?

Snelheid en eenvoud

Implementeer processen in een handomdraai met intuïtieve workflows.

Wereldwijde naleving van gegevensbescherming

Vereenvoudig wereldwijde naleving van gegevensbescherming met schaalbare registers en rapportage.

Blijf altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van welke wetswijzigingen of regelingen voor u van belang zijn.

Onetrust All Rights Reserved