Identificeer en beperk de risico's van uw leveranciers en dienstenaanbieders door middel van een volledige oplossing voor leverancierrisicobeheer

Geven uw leveranciers (en hun leveranciers) de zekerheid die u nodig heeft om met hen samen te werken.

Vaak verwerken leveranciers uw persoonsgegevens, met alle gevolgen van dien voor privacy en veiligheid. Teams die zich bezighouden met leveranciersrisico’s ondervinden vaak grote moeilijkheden bij het controleren en beheren van leveranciers.

OneTrust Vendorpedia verhoogt de waarde van uw leverancierslijst en maakt een snellere beoordeling mogelijk door middel van risicobeperkende workflows, continue monitoring en krachtige rapportage om uw leveranciers tijdens alle stadia van uw relatie met hen te beheren- van contractbegin tot beëinding van de relatie.

 

In te vullen met een TPRM bron

TBC

Bekijk hier

Breng uw leveranciersrisicobeheer naar een hoger niveau met OneTrust Vendorpedia

Actuele updates

Krijg toegang tot dagelijks bijgewerkte informatie van meer dan 70.000 leveranciers en houd uw register met met leveranciersrisico’s actueel

Monitoring en beoordeling

Ontvang waarschuwingen over belangrijke wijzigingen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming bij leveranciers leveranciers en voer op elk gewenst moment een herbeoordeling uit.

Rapporten en industrienormen

Vraag standaardbeoordelingen op die al door uw leveranciers zijn uitgevoerd, genereer rapporten over belangrijke contractvoorwaarden en beheer een centraal leveranciersregister

Belangrijke functies van OneTrust Leveranciersrisicobeheer


Vendorpedia beoordelingen

Leveranciersbeoordelingen

 • Automatiseer uw beoordelingen van privacy en gegevenebescherming bij uw leveranciers en dienstenaanbieders.
 • Risico’s van derden evalueren en visualiseren.
 • Controle op de naleving van SLA’s en de prestatie van controlemechanismen.

Vendorpedia Risk Exchange

Beveiligings- en privacyrisico’s

 • Toegang tot dagelijks bijgewerkte informatie van meer dan 70.000 leveranciers.

 • Houd uw eigen leverancierslijst actueel met de Vendorpedia Risk Exchange

 • Bestel reeds door leveranciers ingevulde beoordelingen volgens modellen van industrienormen uit onze database.

Vendorpedia Contractbeheer

Scannen en analyseren van contracten en verwerkingsovereenkomsten

 • Genereer rapporten over de belangrijkste contractuele voorwaarden en beheer een centraal leveranciersregister.
 • Beheer leveranciers tijdens alle momenten van uw relatie met hen en krijg een melding wanneer een contract bijna afloopt.
 • Beheer certificaten, bewijsmaterialen en leveranciersdocumentatie.

Vendorpedia Monitoring

 Datenschutz– und Sicherheitsbedrohungen 

 • Genereer automatische beoordelingen op basis van specifieke criteria, zoals het risiconiveau.
 • Ontvang waarschuwingen over kritieke wijzigingen in privacy en beveiliging bij leveranciers.
 • Ontvang waarschuwingen voor kritieke incidenten en datalekken om boetes te voorkomen en de controle te behouden.
Onetrust All Rights Reserved