Onze producten


Verwerkingsregister

Eenvoudig creëren en bijwerken door middel van vragenlijsten

 • Onderhoud een volledige verwerkingsregister en een altijd actueel overzicht van uw gegevensstromen. 
 • Streef naar een risicogebaseerde compliance-aanpak met intelligente risicoanalyse.
 • Vereenvoudig de naleving van wereldwijde vereisten voor gegevensbescherming met een schaalbaar verwerkingsregister en rapportage.
 • Houd door middel van grafieken en diagrammen uw verwerkingsregister automatisch up to date.

Digitale beoordelingen

PIA’s, DPIA’s/GEB’s en InfoSec

 • Voer privacy impact assessments en risicobeoordelingen uit door middel van digitale technologie om compliance te bereiken en te behouden.

 • Gebruik de OneTrust bibliotheek van modelvragenlijsten en checklists of maak uw eigen modellen.
 • Bevorder de toepassing in de hele organisatie door middel van een gebruikersvriendelijke interface in meerdere talen.
 • Verminder risico’s door het gebruik van intelligente risico-markering en aanbevelingen voor risicovermindering.

DataGuidance juridisch onderzoeksportaal

Dagelijks updates over wereldwijde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming

 • Ontvang nieuws en advies over richtlijnen, wetten, voorschriften, handhavingsacties van toezichthouders en gerechtelijke oordelen.
 • Gebruik het krachtige onderzoeksportaal om inzicht te krijgen in de wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming.
 • Controleer en vergelijk meerdere rechtsgebieden in één oogopslag met behulp van duidelijke vergelijkingstabellen.
 • Toegang tot meer dan 200 modellen en checklists van toezichthoudende instanties.

DataDiscovery

Inzage in, verwijdering van en overdraagbaarheid van gegevens

 • Gebruik geïntegreerde zoekfuncties om gegevens in alle modules van het platform te vinden en in te zien om de behandeling van privacyverzoeken te automatiseren.
 • Integreer IT-tools van derden om automatisch gegevens in verschillende systemen op te sporen.
 • Gebruik DataDiscovery om inzage in gegevens te krijgen, gegevens te wissen, over te dragen of andere handelingen te verrichten met betrekking tot de gegevens.

Incidentrespons

Geautomatiseerd ticketbeheer van gegevensincidenten

 • Registreer privacyincidenten en volg eenvoudig de voortgang van de incidentbehandeling.
 • Reageer snel, veilig en consistent met op regels gebaseerde, geautomatiseerde workflows.
 • Start uw onderzoeken eerder door gebruik te maken van integraties met uw bestaande detectiesystemen voor datalekken.
 • Stel de juiste teams samen en bevorder de communicatie tussen de belanghebbenden.

Gereedheid en planning

Evaluatie van de volwassenheid van uw compliancebeleid

 • Meet de gereedheid van uw organisatie aan de hand van een dynamisch kader van wereldwijde privacy- en beveiligingswetten.
 • Prioriteer de vereisten van uw compliancebeleid op basis van de geïdentificeerde risico’s en lacunes.
 • Creëer transparantie en duidelijkheid voor uw directie en managers met betrekking tot regelgeving door middel van gedetailleerde rapporten.

Beleidsbenchmarking

Vergelijk uw beleid binnen de sector of de regio

 • Deel uw gereedheidsniveau en vergelijk anoniem uw beleid met andere organisaties.
 • Vergelijk uw niveau van organisatorische gereedheid met andere organisaties in uw bedrijfstak of regio.
 • Splits de resultaten van de gereedheidsbeoordeling uit per regio, wet, bedrijfstak of bedrijfsgrootte.
Onetrust All Rights Reserved